Stavosmart s.r.o - Nákup stavebního pozemku je dobrou investicí

Porovnání cen pozemků, domů a bytů Praha západ

Při porovnání cen však je nutno porovnat porovnatelné


  Chcete bydlet přesně na hranici Prahy?

Praha a blízké okolí již nedisponuje velkou zásobou pozemků...Stránka se připravuje, již brzy zveřejníme obsah
Panorama Ia - 15 parcel

Aktuálně - 15 parcel  (1720 kč/m2)

Všechny sítě zkolaudovány  
To znamená, že všechny inženýrské sítě (včetně přípojek a pilířků) již jsou vybudovány a zkolaudovány
Navazuje na již vyprodanou Panorama I

Na našich parcelách už stojí první zkolaudovaný dům
(pro rok 2010-2011)
Panorama II - 33 parcel
Pro zájemce o koupi parcel, kteří neplánují do dvou let stavět rodinný dům, je možnost již nyní uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s
rezervačním poplatkem.

cena 1720kč/m2

Panorama II - Prodej pozemků

Vydáno územní rozhodnutí

Stavba obsahuje:
- 33 samostatně stojících rodinných domů, 6 viladomů, 3 bytové domy, inženýrské sítě včetně přípojek k jednotlivým objektům – plyn, vodovod, kanalizace, elektro, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a přístupová komunikace
(pro rok 2011-2012)
Položky v menu a hledáčkuwww prodej-bytu.net   www prodej-pozemku.net
Základní informace

Položky v menu a hledáčku ?

klik na "Pozemky" = všechny pozemky (kdo chce podrobně v hledáčku)

klik na "Domy" = všechny domy (kdo chce podrobně v hledáčku)

klik na "Stavby" = všechny stavby (kdo chce podrobně v hledáčku)

klik na "Byty" = všechny byty (kdo chce podrobně v hledáčku)

klik na "Obec" = vyhledat dle seznamu obcí
1) Praha západ a okolo Prahy
2) Kralupy a okolo (kdo hce podrobně v hledáčku)


tel 603 471 869   www prodej-bytu.net

Na Našem plně funkčním portálu   http://www.prodej-bytu.net/
Nákup stavebního pozemku je dobrou investicí

nákup stavebního pozemku je dobrou investicí

Odpověď na otázku z úvodu - tedy zda obecně nákup stavebního pozemku je dobrou
investicí - zní "ano". Ano, ovšem - jako u všeho - za určitých podmínek: pokud
najdeme dobré místo a současně kupujeme opatrně, obezřetně, zjistíme si všechny
podmínky prodeje. A také přesný stav v lokalitě i stav budoucí - zda se zde
nebudou stavět nějaké haly, sklady, zejména pokud je třeba poblíž dálnice nebo
dálniční přivaděč. Prodávající rychlé spojení po dálnici uvádějí jako plus, ale
případná rozrůstající se průmyslová zóna se může naopak stát prvkem pozemek
znehodnocujícím.

Nespolehneme se tedy jenom na to, co říká prodávající, ale prostudujeme si
příslušný územní plán (prozradí, jak bude v budoucnu vyhlížet bližší i
vzdálenější okolí vyhlédnutého pozemku a jakým způsobem se toto okolí změní).
Z listu vlastníka, který si vyzvedneme na katastrálním úřadě, zjistíme, zda
pozemek není zatížen věcným břemenem.
Ptáme se, je-li vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení.
Sledujeme i další okolnosti (např. výšku spodní vody u pozemku ležícího u rybníka)
a hlavně to, co všechno zde můžeme stavět.
Je samozřejmé, že na místě, které tvoří dominantu okolí, na pozemku přiléhajícím
k chráněnému území nebo v památkově chráněném území nám nedovolí postavit
úplně každý dům podle našich představ.
Ty budeme buď muset pozměnit, nebo si najít jiný pozemek.

Katastrální mapa a list vlastnictví...

- Prvním dokumentem, který na tomto úřadě můžeme získat, je snímek katastrální
mapy s přesně vyznačenými hranicemi, je tu uvedeno i číslo pozemku či domu.
- Na internetu lze podle čísla a katastrálního území vyhledat majitele, na stavebním
úřadě pak zjistíme, zda je pozemek zahrnut v územním plánu jako stavební parcela
pro rodinné domy, případně další důležité skutečnosti související s možnou
rekonstrukcí objektu či novou stavbou.
- Ovšem jestliže stojíme o podrobnější informace, týkající se například blokace
pozemku či domu nebo solidnosti prodávajícího, je nutné nechat si za mírný
poplatek na katastrálním úřadě vystavit takzvaný list vlastnictví, kde je uveden
majitel nemovitosti, výměra a bonita pozemku, způsob nabytí, zda na objektu či
pozemku nejsou plomby, věcná břemena, případně zda na nich neváznou zástavní
práva
, aby nemovitost nebyla zabavena při exekuci a podobně, a její užívání není
jinak zásadně omezeno.
- V plném výpisu z katastru jsou vypsané všechny případné půjčky, jejich výše i u
jaké banky jsou vedeny
.
- Je tedy možné zjistit, zda zástava stále trvá, nebo už je splacena.
- Pokud jsou pozemky na úvěr - pozor na kupní smlouvu.

Kupní smlouva...

Při koupi nemovitosti je nutné obchod zajistit kupní smlouvou.
- Jestliže se transakce uskutečňuje prostřednictvím renomované realitní kanceláře, zajistí sepsání kupní smlouvy ona.
- Pokud pozemek kupujeme sami, smlouvu o koupi bychom měli nechat vystavit odborníkem, tedy notářem či advokátní kanceláří.
- Smlouva by měla obsahovat identifikaci účastníků smlouvy, popis předmětu koupě, tedy pozemku či domu a jeho přesnou specifikaci, kupní cenu a formu, jak bude zaplacena, například převodem z účtu nebo hotově.
- Ve smlouvě by měly být uvedeny i případné nedostatky, věcná břemena, prohlášení vlastníka o tom, že pozemek není zatížen dluhy.
- Předání peněz proběhne až poté, co bude do katastru zanesena změna majitele.
- Pro takové případy existuje možnost úschovy peněz u advokáta či notáře do doby,
než bude vklad proveden.

Cana nemovitostí...

- Pokud není vysloveně napsáno:
"s DPH, CENY JSOU PEVNÉ, konečné a zahrnují i příspěvek na výstavbu všech
inženýrských sítí a komunikací, dům i s pozemkem, byt včetně spol.prostor atd."
tak to je první krok, co máte zjistit.
- Ta cena nemusí být konečná, ale spíše lákající.

Vlastní studna...

- Pokud nemá dle nového st.zákona povolení může vás to něco stát

Převod pozemků včetně inženýrských sítí

Je převod pozemků včetně inženýrských sítí osvobozen od DPH?
Dotaz:
Uzavíráme kupní smlouvu na převod pozemků (nejedná se o stavební pozemek) včetně inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou součástí pozemků. Bude celý převod osvobozen od DPH, nebo budou inženýrské sítě zdaněny?

Odpověď:

Inženýrské sítě jsou stavbou nezapisovanou do katastru nemovitostí. Jelikož stavba není součástí pozemku dle § 120 občanského zákoníku, mělo by se v případě převodu pozemku a inženýrských sítí jednat o dvě samostatná plnění - převod stavby a převod pozemku.

Dle ustanovení § 56 odst.1 zákona o DPH je převod staveb osvobozen od daně po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace. Převod pozemku, pokud se nejedná o stavební pozemek, je dle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o DPH osvobozen od daně vždy, tedy bez ohledu na tříletý časový test. V § 36 odst. 7 zákona o DPH je uvedeno, že pokud se za uskutečněná plnění stanoví celková cena nebo hodnota, která zahrnuje dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby s různými sazbami daně, popřípadě osvobozená od daně, základ daně se pro jednotlivá zdanitelná plnění stanoví v poměrné výši odpovídající poměru cen jednotlivých plnění zjištěných podle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, k celkovému součtu těchto zjištěných cen. Tato celková cena nebo hodnota se považuje za částku obsahující daň.

Z uvedeného vyplývá, že v případě prodeje pozemku včetně inženýrských sítí se bude postup odvíjet od skutečnosti, zda inženýrské sítě budou převáděny po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace nebo před uplynutím této lhůty. Pokud budou převáděny inženýrské sítě po uvedené tříleté lhůtě, pak převod těchto sítí i převod pozemku bude ve smyslu § 56 odst. 1 a 3 zákona o DPH plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně. Pokud však inženýrské sítě budou převáděny ve lhůtě tří let od nabytí nebo kolaudace, pak jejich převod bude podle § 56 odst. 1 a § 2 odst. 3 zákona o DPH plněním zdanitelným podléhajícím základní sazbě daně, zatímco převod pozemku bude plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56 odst. 3 zákona o DPH.

Článek je vytištěn z http://www.taxzlin.cz© 2011 Copyright
www.stavosmart.cz www.okoloprahy.cz www.prodej-bytu.net www.prodej-pozemku.net www.1-0.cz