Nej Řemeslníci

Stavosmart s.r.o - Nákup stavebního pozemku je dobrou investicí


  Porovnání nabídek z okolí Kralup nad Vltavou s nabídkou  stavosmart 

Při porovnání cen však je nutno porovnat porovnatelnéNabídka firmy Stavosmart s.r.o (Kralupy nad Vltavou)
Panorama Ia - 15 parcel

Aktuálně - 15 parcel  (1720 kč/m2)

Všechny sítě zkolaudovány  
To znamená, že všechny inženýrské sítě (včetně přípojek a pilířků) již jsou vybudovány a zkolaudovány
Navazuje na již vyprodanou Panorama I

Na našich parcelách už stojí první zkolaudovaný dům
(pro rok 2010-2011)
Panorama II - 33 parcel
Pro zájemce o koupi parcel, kteří neplánují do dvou let stavět rodinný dům, je možnost již nyní uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s
rezervačním poplatkem.

cena 1720kč/m2

Panorama II - Prodej pozemků

Vydáno územní rozhodnutí

Stavba obsahuje:
- 33 samostatně stojících rodinných domů, 6 viladomů, 3 bytové domy, inženýrské sítě včetně přípojek k jednotlivým objektům – plyn, vodovod, kanalizace, elektro, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a přístupová komunikace
(pro rok 2011-2012)

Základní výrazy při prodeji nemovitostí, pozemků, domů, bytů atd

Sítě na hranici pozemku-pozemků...

- Pokud sítě a komunikace nejsou obecní, tak se vám přípojení může zkomplikovat.
- Musíte zjistit jestli vám majitel sítí povolí napojení a za kolik.
Na napojení na vodovod a kanalizaci máte právo ze zákona o vodovodu a kanalizaci.
Zákon č. 274-2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy
- Musíte zjistit u majitelů dalších pozemků, za jakých podmínek vás přes ní pustí.

Pozemek zasíťovaný...

- Nezastavěné stavební pozemky podléhají při prodeji základní sazbě DPH (20 %).
- Pokud sítě nejsou již vybudovány hrozí, vám že za pozemek zaplatíte finančnímu
úřadu DPH 20% viz na co dávat pozor ( § 56 odst. 3 ZDPH)
- Daň z převodu nemovitosti platí prodávající, přičemž kupující (nabyvatel)
je v tomto případě ručitelem

Pozemek je stavební...

- " Převod pozemků, včetně finančního pronájmu, je osvobozen od daně (DPH), s výjimkou převodu stavebních pozemků".
- Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení provedena stavba spojená se zemí pevným základem.
- Pokud na tomto pozemku (sumě parcel) je stavba jako věc, pak předmětný pozemek přestává být stavebním pozemkem ve smyslu zákona jako celek.

Cana nemovitostí...

- Pokud není vysloveně napsáno:
"s DPH, CENY JSOU PEVNÉ, konečné a zahrnují i příspěvek na výstavbu všech
inženýrských sítí a komunikací, dům i s pozemkem, byt včetně spol.prostor atd."
tak to je první krok, co máte zjistit.
- Ta cena nemusí být konečná, ale spíše lákající.

Vlastní studna...

- Pokud nemá dle nového st.zákona povolení může vás to něco stát
určit, zda se jedná o bytový dům nebo rodinný dům, nebo pokud se skutkový stav

Pokročilé hledání na Seznam.cz       uvozovky (" ")

Pokročilé hledání

Pokročilé hledání umožňuje zadávat složitější dotazy, které lze kombinovat
pomocí podporovaných operátorů (na stránkách pokročilého hledání není
potřeba operátory zadávat, vkládají se automaticky).

Díky tomu lze na stránkách vyhledávat přesnou frázi, zvolit místo, kde se má
zadané slovo nacházet (v titulku stránky, v URL nebo v textu stránky),
omezit hledání na určitou doménu či naopat vybranou doménu z hledání vyloučit.

Rozšířené vyhledávání též umožňuje nastavit dokumenty, které se mají
prohledávat.


V pokročilém vyhledávání jsou přednastaveny následující operátory:


Při vyhledávání na Seznamu můžete dále použít následující operátory:


Význam a použití operátorů

plus (+)

Operátor plus (+) není povinný.
Používá se v případě, kdy chcete vyhledávači říct, že nalezená stránka musí
slovo, kterému plus předchází, obsahovat.
Pokud operátor plus není zadán, chová se vyhledávač stejně, jako by zadaný byl.

Příklad použití operátoru plus (+)

čočka+recept

– vyhledaná stránka musí obsahovat slovo recept

Význam a použití operátorů

uvozovky (" ")

Frázové uvozovky se používají k vyhledání přesné fráze.
Stránka, která se na takto položený dotaz vyhledá, musí obsahovat všechna
uvedená slova v zadaném tvaru i pořadí těsně u sebe.
Jako frázi můžete zadat i jedno slovo, které se vyhledá pouze v zadaném tvaru.

Příklad zadání fráze

"najdu tam co neznám"

– vyhledá stránky, které obsahují text ve stejném znění, jako zadaný dotaz

"autem"

– vyhledá slovo v zadaném tvaru

Význam a použití operátorů

čárka (,)

Zapsáním čárky mezi zadaná slova vyhledáváči řeknete, že nezáleží na tom, jak
daleko jsou slova na vyhledané stránce od sebe vzdálená.

Příklad použití čárky (,)

penzion,Krušné hory

– vyhledá stránky, které obsahují zadaná slova v libovolné vzdálenosti od sebe

Význam a použití operátorů

not (-)

Operátor not (-) slouží k odfiltrování stránek obsahujících určitý výraz.
Lze jej použít pouze v kombinaci s jiným hledaným slovem.
Znaménko minus se zapisuje bez mezery přímo před zvolené slovo dotazu.

Příklad použití operátoru not (-)

čočka-kontaktní

– vyhledá všechny stránky obsahující slovo čočka,
ale nezobrazí stránky obsahující slovo kontaktní

Význam a použití operátorů

intitle:

Operátor intitle: slouží k vyhledání zadaných slov přednostně v titulku stránky.
Pokud chcete použít více slov, která by se měla v titulku najít, je potřeba
operátor intitle: zopakovat.

Příklad použití operátoru intitle:

intitle:seznam

– vyhledá slovo seznam v titulku stránky

intitle:seznam intitle:nápověda

– vyhledá slova seznam a nápověda v titulku stránky

Význam a použití operátorů

inurl:

Operátor inurl: se používá pro vyhledání zadaných slov přednostně v URL stránky.

Příklad použití operátoru inurl:

inurl:fulltext

– vyhledá slovo fulltext v URL stránky

inurl: fulltext,napoveda

– vyhledá slova fulltext a nápověda obsažená v URL

Význam a použití operátorů

intext:

Operátor intext: slouží k vyhledání zadaného slova přednostně v obsahu stránky.

Příklad použití operátoru intext:

intext:nápověda

– vyhledá slovo nápověda v obsahu stránky

Význam a použití operátorů

site:

Operátor site: slouží k zobrazení zaindexovaných stránek pro vybranou doménu
(včetně subdomén), nebo jen pro subdoménu.
Použít se dá s dotazem i bez dotazu v jedné nebo více doménách.
Více domén musí být odděleno čárkou.

Příklad použití operátoru site:

site:seznam.cz

– vypíše všechny stránky z domény seznam.cz a všech jejích subdomén
(např. napoveda.seznam.cz)

site:napoveda.seznam.cz

– vyhledá všechny stránky na subdoméně napoveda.seznam.cz, ale už ne
na doméně a ostatní subdoménách

hledaný text site:seznam.cz

– vyhledá stránky z domény seznam.cz obsahující hledaný text a seřadí je
podle relevance vzhledem k hledanému textu.

site:novinky.cz,lidovky.cz prezident

– vyhledá slovo prezident pouze na zvolených doménách

site:novinky.cz site:lidovky.cz prezident

– jiný způsob zápisu více domén, vyhledá se totéž

Význam a použití operátorů

-site:

Operátor -site: vyhledá vše, kromě stránek ze zadané domény.

Jeho použití je stejné jako použití operátoru site:.

Význam a použití operátorů

host:

Operátor host: je velmi podobný operátoru site:.
Také slouží k zobrazení zaindexovaných stránek pro jednu vybranou doménu.
Narozdíl od operátoru site: ale nerozšiřuje dotaz na případné subdomény.

Příklad použití operátoru host:

host:seznam.cz

– vyhledá všechny stránky na seznam.cz (případně na www.seznam.cz),
ale nebude prohledávat subdomény

host:napoveda.seznam.cz

– chová se v podstatě stejně jako site:napoveda.seznam.cz,
tzn. vyhledá stránky pouze ze zadané subdomény

Význam a použití operátorů

-host:

Operátor -host: vyhledá všechny stránky kromě zadané domény.

Jeho použití je stejné jako použití operátoru host:.

Význam a použití operátorů

filetype:

Operátor filetype: umožňuje filtrovat vyhledávané dokumenty
podle jejich formátu (standardně se vyhledává ve všech typech formátů).
Omezit vyhledávání lze na následující formáty: html, doc, rtf, pdf, ppt a txt.

Příklad použití operátoru filetype:

borovice filetype:doc

– vyhledá dokumenty ve formátu doc obsahující slovo borovice.

borovice filetype:pdf site:sofronka.cz

– vyhledá dokumenty ve formátu pdf obsahující slovo borovice,
které se nacházejí na doméně sofronka.cz

filetype:pdf site:sofronka.cz

– vyhledá všechny dokumenty ve formátu pdf na doméně sofronka.cz

přednáška filetype:ppt

– vyhledá všechny dokumenty ve formátu ppt, které obsahují slovo
přednáška

TIP

Pokud chcete vybrat více formátů dokumentů, které se mají prohledávat, použijte
čárku jako oddělovač mezi jednotlivými typy dokumentů,
např. dotaz "borovice filetype:doc,pdf,rtf,ppt"

- vyhledá dokumenty ve formátu doc, pdf, rtf a ppt, které obsahující
slovo borovice.

POZOR

Operátorem filetype lze najít pouze typy souborů, které Seznam standardně
indexuje (html stránky a dokumenty ve formátu pdf, doc a rtf, txt a ppt).
Nelze vyhledávat soubory, které nemají textový obsah, např. soubory ve formátu jpg.

Kombinace operátorů


Uvedené oprátory můžete při zadávání dotazů vzájemně kombinovat
a tím dostáhnout přesnějšího výsledku.

Příklad kombinace operátorů

rod, pinus "borovice lesní" site:sofronka.cz filetype:pdf

– vyhledá pouze dokumenty ve formátu pdf, které se nacházejí na doméně
sofronka.cz, obsahují přesnou frázi borovice lesní a slova rod a pinus
v libovolné vzdálenosti od sebe

viz Seznam Nápověda
  uvozovky (" "),

uvozovky se používají k vyhledání přesné fráze.


cca 4 odkazy

není stejně jako


cca 20.000 odkazu
Realitní porovnávač

Porovnání nabídek z okolí Kralup nad Vltavou s nabídkou  stavosmart 

Při porovnání cen však je nutno porovnat porovnatelné

Porovnání cen pozemků » porovnat cenu pozemků
Porovnání cen domů » porovnat cenu domů
Porovnání cen bytů » porovnat cenu bytů
Porovnání cen staveb » porovnat cenu staveb
Základní informace

Chcete bydlet?

Přesně na hranici Prahy

Praha a blízké okolí již nedisponuje
velkou zásobou pozemků, které jsou
umístěny v klidné lokalitě s hotovou
infrastrukturou a všemi výhodami
života ve městě.
Naše nabídka je zde:
tel kontakt   Panorama Ia

Projekt je ve fázi příprav,

Myslete dopředu!

Údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní, pro více informací nás kontaktujte nebo si vytvořte rezervaci.

Rezervační smlouva (RS).© 2011 Copyright
www.stavosmart.cz www.okoloprahy.cz www.prodej-bytu.net www.prodej-pozemku.net www.1-0.cz